Những chính sách bất động sản ảnh hưởng tới thị trường nhà đất cuối năm 2021 mà nhà đầu tư, người mua, đang sở hữu nhà cần biết

Những chính sách bất động sản ảnh hưởng tới thị trường nhà đất cuối năm 2021 mà nhà đầu tư, người mua, đang sở hữu nhà cần biết. Bộ Xây dựng đã ban hành một số chính sách mới tác động đến thị trường bất động sản trong dịp cuối Đọc tiếp…

Quy định mới về tách thửa, hợp thửa đất nhằm ngăn chặn giới buôn nhà đất phân lô, bán nền tại Lâm Đồng

Quy định mới về tách thửa, hợp thửa đất nhằm ngăn chặn giới buôn nhà đất phân lô, bán nền tại Lâm Đồng Quy định mới này ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều nhà đầu tư, giới môi giới nhà đất tại Đà Lạt, Bảo Lộc và các địa bàn Đọc tiếp…